Ameezing nieuws

Stichting Ameezing

Dat muziek en zingen bijdraagt aan het menselijk welbevinden, en onze mentale en fysieke gezondheid positief beïnvloedt, vindt gelukkig steeds meer weerklank in de maatschappij. Het is al meer dan 15 jaar de rode draad door alle activiteiten van mijn lespraktijk. Het leven nodigde mij al vroeg tijdens mijn zangstudie uit om verder te kijken dan […]