Counseling

Beste Lezer,

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks de (emotioneel) bevrijdende kracht van zingen. Om nog zorgvuldiger met deze therapeutische dimensie van mijn lespraktijk om te kunnen gaan, ben ik bezig met een HBO opleiding tot Psycho-Sociaal Counselor. 

Via deze weg wil ik alle proefclienten die ervoor gezorgd hebben dat ik het 2e jaar afgelopen juni succesvol kon afsluiten, hartelijk bedanken. In het kader van mijn laatste studiejaar loop ik stage bij Slachtofferhulp Nederland. In juni 2024 verwacht ik af te studeren als Psycho-sociaal Counselor.

Daarna zal het (desgewenst) mogelijk zijn om de emoties die tijdens het stembevrijden naar boven komen d.m.v. counseling te ondersteunen.

Met hartelijke groeten, 
Sarah Mareels

Klassiek zangeres, Zangpedagoog & Stembevrijder, Psychosociaal Counselor in opleiding