Koorworkshop

op aanvraag

Inval-koordirigent nodig?

  • Uw koordirigent is verhinderd/ziek 
  • U wil de continuïteit van de repetities zoveel mogelijk garanderen
  • Uw koor zit in de laatste voorbereidingen voor het concert

In goed overleg met uw koordirigent kan ik

hem/haar bij de repetitie vervangen

Stemvorming voor koren

  • Een of meerdere stemgroepen binnen uw koor hebben stemvorming nodig
  • In het repertoire ondervindt het koor vocale moeilijkheden
  • U wenst een externe zangpedagoog voor het afnemen of bijwonen van stemtesten

vocale coaching in het repertoire

stemvorming

toegespitst op vocaal probleem

per stemgroep of met het gehele koor