Privacy-verklaring

In deze Privacy-verklaring wordt omschreven hoe Sarah Mareels – Bloeiende Stem omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar leerlingen. Door ondertekening van een lesovereenkomst stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Sarah Mareels – Bloeiende Stem, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Sarah Mareels – Bloeiende Stem gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Sarah Mareels -Bloeiende Stem passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Identiteit van de onderneming

Sarah Mareels – Bloeiende Stem staat
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 27343097

Met welk doel verzamelen wij gegevens?
Sarah Mareels – Bloeiende Stem registreert gegevens van gebruikers en leerlingen zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van mijn lespraktijk. De gegevens worden bewaard in een leerlingen-register dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Contact- of aanmeldformulier & e-mail
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over de activiteiten in mijn zanglespraktijk. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Sarah Mareels – Bloeiende Stem.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd. Dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de belastingdienst stelt aan het voeren van bedrijfsadministratie.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens ik van u heb opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met bloeiendestem@gmail.com

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar bloeiendestem@gmail.com. Ik doe mijn uiterste best om hier per ommegaande op te reageren en naar te handelen.

Heeft u toch een klacht over de manier waarop ik met uw gegevens omga en komen wij er samen niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Ik maak binnen mijn lespraktijk geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.