Ameezing nieuws

Dat muziek en zingen bijdraagt aan het menselijk welbevinden, en onze mentale en fysieke gezondheid positief beïnvloedt, vindt gelukkig steeds meer weerklank in de maatschappij. Het is al meer dan 15 jaar de rode draad door alle activiteiten van mijn lespraktijk.

Het leven nodigde mij al vroeg tijdens mijn zangstudie uit om verder te kijken dan de performance en glamour die de klassieke zangwereld in zich kan dragen. Ik werd meermaals uitgenodigd om in het kader van bevordering van sociale integratie door samen zingen, zangworkshops te geven aan de meest uiteenlopende doelgroepen. Ik mocht o.a. zingen met vluchtelingen, met mensen in een penitentiaire instelling, met kinderen waarvan één van de ouders kampte met een verslaving.

In 2015 werd ik voor het eerst uitgenodigd om een zangworkshop te geven aan de bezoekers van het Parkinson Café van Den Haag. Ook hier weer bleek samen zingen steeds weer verbinding, samenhorigheid en ontspanning te brengen. Er werd veel gelachen (en soms ook gehuild), mensen kropen uit hun schulp en de vaak moeilijke dagelijkse realiteit verdween eventjes naar de achtergrond.

In de jaren daarna volgden er nog meer soortgelijke workshops …

Sinds 2019 ben ik nauw betrokken als vrijwilliger/docent bij Stichting Ameezing. Deze stichting heeft als missie muzikale activiteiten aan te bieden (met name zingen) aan mensen die om fysieke of psychische redenen niet (meer) mee kunnen komen met het snelle tempo van onze huidige maatschappij. Meer over Stichting Ameezing zal binnenkort te lezen zijn op hun gloednieuwe site.

Ik kan alvast verklappen dat Stichting Ameezing op maandag 20 september van 14.00- 15.30 een OPEN LES ZINGEN aanbiedt aan mensen die een verlangen hebben om te zingen en met een chronische fysieke aandoening te maken hebben. Mantelzorgers zijn uiteraard ook welkom.

Ben (of ken) jij iemand die hier blij van wordt? Meld je dan aan om mee te zingen! Deelname aan de open les is kosteloos. Meer informatie & aanmelding hier.

Privé zangles ?

Alleen het verlangen om te zingen is genoeg. Meld je aan voor een proefles en ontvang een zangaanbod op maat waardoor jij je stem het beste kan ontwikkelen. De kosten voor de proefles zijn €22. Een proefles zingen is natuurlijk ook leuk om cadeau te doen!

Meer nieuws